• english
 • #WITAMYPONOWNIE

  Drodzy klienci, drodzy najemcy, dobrze być tu razem z wami. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, abyście czuli się komfortowo i bezpiecznie w naszym centrum. Działamy zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i zaleceniami. W trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  Jesteśmy tu dla was i razem z wami.

   

  Dbajmy o siebie nawzajem!

  • Proszę zachowywać odstęp od innych osób: przynajmniej 2 m.
  • Proszę zajmować co drugie miejsce parkingowe, a jeśli to niemożliwe – utrzymywać dystans przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.
  • Proszę przestrzegać aktualnych przepisów dotyczących zakrywana ust i nosa.
  • Maseczki są dostępne w naszym centrum w oznaczonych sklepach.
  • Proszę regularnie myć i dezynfekować ręce.
  • Jeśli to możliwe, proszę płacić bezdotykowo zamiast gotówką.
  • Proszę korzystać z wind tylko wtedy, gdy są Państwo od nich zależni. Aby zagwarantować minimalną odległość wymaganą przepisami, w windzie jest dozwolone przebywanie maks. 1 osoby.
  • Na schodach ruchomych należy zachować co najmniej 4 stopnie odstępu.
  • Proszę zwrócić uwagę na znaki informacyjne w centrum i w sklepach.

  Bardzo dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

   

  Abyście mogli Państwo spokojnie robić u nas zakupy, wdrożyliśmy wiele środków ostrożności i stosujemy je w naszym centrum.

  1. Zwiększona została częstotliwość czyszczenia często używanych punktów dotykowych lub powierzchni, takich jak uchwyty drzwi, poręcze schodów ruchomych, przyciski wind.

  2. Ochrona centrum kontroluje przestrzegania aktualnych przepisów i wytycznych, odwiedzającym centrum zwraca też uwagę na konieczność zachowania odpowiedniej odległości.

  3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji zostały umieszczone w okolicy wejść, w toaletach i w pasażu handlowym.

  4. Informacje dotyczące obowiązujących zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności znajdują się przy wejściach do centrum, toaletach i w pasażu handlowym. Są to:

  •  przestrzeganie wymogów dotyczących odległości,
  •  zalecenia dotyczące regularnej higieny rąk,
  •  rekomendacja dotycząca płatności zbliżeniowych,
  •  obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub innym materiałem,
  •  obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek w czasie zakupów,
  •  zalecenia dotyczące parkowania pojazdów,
  •  zwracanie uwagi na innych klientów i ich zachowanie.

  5. Instrukcje użytkowania wind i schodów ruchomych.

  6. Ograniczenie liczby miejsc odosobnienia dla klientów oraz wymóg zachowania bezpiecznej odległości.

  7. Zamknięcie placów zabaw i stref rozrywki dla dzieci.

  8. Wyłączenie usługi Wi-Fi w centrum.

  9. Uwrażliwianie najemców na przestrzeganie i wdrażanie przepisów urzędowych.

  10. Regularne informacje dla klientów nadawane w formie komunikatów i ogłoszeń, również na stronie internetowej centrum i na profilu na Facebooku.

  11. Regularne przekazywanie wytycznych i informacji dla najemców poprzez wewnętrzne okólniki.

  12. Kontrolowanie liczby osób przebywających jednocześnie na terenie centrum handlowego; jeżeli to konieczne – czasowe zamykanie wejść do obiektu, zarządzanie kolejką przed wejściami do centrum; w razie potrzeby rozdzielenie wejść i wyjść, tworzenie ruchu jednokierunkowego w wąskich miejscach.

  udostępnij